Nettverket Coworking Norge - samarbeidsavtale 2022

1. Coworkingstedet tilbyr utveksling av arbeidsplasser til våre medlemsbedrifter på en fleksiplass inntil 5 dager pr. måned gratis. Etter 5 dager gjøres evt. avtaler direkte videre med stedet. Det gjøres også egne avtaler for møterom, eventlokaler m.m.

2. Coworkingstedet sørger for at det besøkende medlemmet blir tatt imot, vist til rette og får info om tilbud og forpliktelser på besøksstedet.

3. Besøkende medlemmer forventes å delta i sosiale og faglige arrangementer i den perioden de er gjest og gjerne bidra i miljøet, som f.eks. lunsjer og faglige samlinger, så langt det lar seg gjøre.

4. For å booke plass i en annen coworking, sender medlemmene selv mail/melding til kontaktpersonen for coworkingen (framgår av www.coworkingnorge.no) med navn, ønsket besøksdato og en link der det framgår at han/hun er medlem hos en av coworkingene i Coworking Norge.

5. Coworkingen skal på sin hjemmeside ha Coworking Norges logo med link til www.coworkingnorge.no som gir oversikt over samarbeidspartene. Coworkingstedet må sørge for oppdatert kontaktinfo her og gi beskjed om endringer.

6. Coworkingstedene gis tilgang til å publisere på Facebooksiden og oppfordres til å bruke denne aktivt. De inviteres også inn i internkommikasjonsgruppe for utveksling av info.

7. Coworkingstedet forventes å delta i minst en felles samling pr. år i regi av nettverket og ellers bidra med deling av kunnskap og erfaring.

Avtalen gjelder fra dagens dato og evalueres årlig.